Even kennismakenDoelstelling<Werkzaamheden 1werkzaamheden 2Werkterrein 

Werkterrein


    RENOVATIE EN INNOVATIE

* nieuwbouw, verbouw, renovatie, restauratie, aanpassing, energie- –besparing .en.onderhoud..aan:
..– dorpshuizen
..– gemeentehuizen
..– woningen
..– stallen
..– theaters
..– appartementengebouwen
..– scholen
..– kantoren
..– winkels
..– magazijnen
..– werkplaatsen
..– molens
..– kerken
..– boerderijen
..– industriële produktiegebouwen
..– enz.
* opsporen analyseren en oplossen klachten en gebreken aan bovengenoemde
..gebouwen.
* kursussen, lezingen
* moeilijk niet seriematig machinaal timmerwerk (en handwerk)


Referenties

Al onze tevreden klanten (zie bijgevoegde referentielijst)